خدمات ما

[spb_row element_name=”Row” wrap_type=”full-width-contained” row_bg_type=”image” row_bg_color=”#f7f7f7″ color_row_height=”content-height” bg_image=”12912″ bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”stellar” parallax_image_speed=”standard” bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”30″ remove_element_spacing=”no” row_col_spacing=”0″ row_col_pos=”default” row_col_equal_heights=”no” row_expanding=”no” row_animation=”none” row_animation_delay=”0″ minimize_row=”no” simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_blank_spacer height=”120px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_icon_box title=”طراحی سایت” box_type=”left-icon-alt” box_icon_type=”icon” icon=”fa-internet-explorer” animate_svg=”no” target=”_self” animation=”fade-in” animation_delay=”0″ icon_color=”#ff6666″ animated_box_style=”coloured” animated_box_rounded=”yes” width=”1/3″ el_position=”first”]

طراحی و اجرای وب سایت های شرکتی، فروشگاهی، خبری و … تخصص ماست

[/spb_icon_box] [spb_icon_box title=”گرافیک” box_type=”left-icon-alt” box_icon_type=”icon” icon=”fa-paint-brush” animate_svg=”no” target=”_self” animation=”fade-in” animation_delay=”200″ icon_color=”#f5825e” animated_box_style=”coloured” animated_box_rounded=”yes” width=”1/3″]

تیم گرافیک لیمونا آماده طرحی لوگو، بنر، بروشور و کاتالوگ های شما می باشد

[/spb_icon_box] [spb_icon_box title=”شبکه و سیستم عامل” box_type=”left-icon-alt” box_icon_type=”icon” icon=”fa-windows” animate_svg=”no” target=”_self” animation=”fade-in” animation_delay=”400″ icon_color=”#a9d94a” animated_box_style=”coloured” animated_box_rounded=”yes” width=”1/3″ el_position=”last”]

تیم فنی لیمونا آماده ارایه خدمات شبکه شامل طراحی، استقرار و مدیریت شبکه های کامپیوتری مایکروسافت می باشد

[/spb_icon_box] [spb_blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_icon_box title=”تضمین کیفیت” box_type=”left-icon-alt” box_icon_type=”icon” icon=”fa-check-square-o” animate_svg=”no” target=”_self” animation=”fade-in” animation_delay=”600″ icon_color=”#4ddca8″ animated_box_style=”coloured” animated_box_rounded=”yes” width=”1/3″ el_position=”first”]

لیمونا به مشتریان خود از نظر تضمین کیفیت و هزینه مناسب اطمینان می دهد.

[/spb_icon_box] [spb_icon_box title=”طراحی اختصاصی” box_type=”left-icon-alt” icon=”ss-view” animate_svg=”no” target=”_self” animation=”fade-in” animation_delay=”800″ icon_color=”#65c9c7″ animated_box_style=”coloured” animated_box_rounded=”yes” width=”1/3″]

گروه طراحی لیمونا، وب سایت های مشتریان را با توجه به نیازهای آن ها به صورت اختصاصی ایجاد می کند

[/spb_icon_box] [spb_icon_box title=”پشتیبانی آنلاین” box_type=”left-icon-alt” box_icon_type=”icon” icon=”fa-phone-square” animate_svg=”no” target=”_self” animation=”fade-in” animation_delay=”1000″ icon_color=”#1dc6df” animated_box_style=”coloured” animated_box_rounded=”yes” width=”1/3″ el_position=”last”]

تیم پشتیبانی لیمونا به صورت آنلاین آماده رسیدگی به مشکلات کاربران می باشد

 

[/spb_icon_box] [spb_blank_spacer height=”120px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_row] [spb_row element_name=”Row” wrap_type=”content-width” row_bg_type=”color” row_bg_color=”#f7f7f7″ bg_type=”cover” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ remove_element_spacing=”no” row_col_pos=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_blank_spacer height=”90px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_image image=”13321″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”fade-in” animation_delay=”200″ width=”1/6″ el_position=”first”][/spb_image] [spb_image image=”13322″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”fade-in” animation_delay=”400″ width=”1/6″][/spb_image] [spb_image image=”13320″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”fade-in” animation_delay=”600″ width=”1/6″][/spb_image] [spb_image image=”13325″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”fade-in” animation_delay=”800″ width=”1/6″][/spb_image] [spb_image image=”13323″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”fade-in” animation_delay=”1000″ width=”1/6″][/spb_image] [spb_image image=”13324″ image_size=”full” frame=”noframe” caption_pos=”hover” remove_rounded=”yes” fullwidth=”no” overflow_mode=”none” link_target=”_self” lightbox=”no” intro_animation=”fade-in” animation_delay=”1200″ width=”1/6″ el_position=”last”][/spb_image] [spb_blank_spacer height=”60px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [/spb_row]