ویدیو

مستند زندگینامه مهندس عباس سحاب

مستند زندگی زنده یاد استاد مهندس عباس سحاب و خدمات ارزشمند او در کارتوگرافی و تولید اولین کره ی جغرافیایی فارسی و اطلس های ایران، بنیانگذار موسسه کارتوگرافی و جغرافیایی سحاب

بیشتر بخوانید ...

زندگینامه استاد عباس سحاب

زندگینامه استاد عباس سحاب در برنامه نامداران سرزمین آفتاب

بیشتر بخوانید ...